GAB

De Grafische Almanak Breda is een initiatief van grafisch ontwerpers Rob van Hoesel, René Rovers, Yurr Rozenberg. De Almanak haakt in op de toegevoegde waarde van grafisch ontwerp en wil de zichtbaarheid van ontwerpers in Breda vergroten. GAB is een dubbelpublicatie van 144 pagina’s.Het  bestaat uit een objectief wetenschappelijk deel, ingevuld door het lectoraat Visuele Retorica van AKV | St. Joost. Daarnaast is er een subjectief visueel deel waarin 18 door een jury, geselecteerde ontwerpers hun kijk op het vakgebied laten zien. Met deze publicatie wordt de diversiteit van grafisch ontwerp in Breda zichtbaar en krijgt Breda’s talent een podium. Ik interviewde de geselcteerde ontwerpers en verzorgde de redactie en projectleiding voor de realisatie van de publicatie.